top of page

Refugee Party

DgFFYnaW0AID6n2.jpg
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon

"Vote humanity"

#refugeeparty #votehumanity 

http://www.refugeeparty.be

Centraal in mijn vele activiteiten staat de positie van migranten, vluchtelingen en de discriminatie van deze mensen: ongelijke behandeling en ongelijke rechten. Waar ik van wakker lig is de behandeling van vluchtelingen. 

De problematiek rond vluchtelingen is een issue en een hot topic waar politieke partijen en bepaalde bewegingen sterker op worden en zichzelf profileren. In praktijk wordt vooral OVER de vluchtelingen gesproken, niet DOOR de vluchtelingen. Het gaat hier om de minst machtige mensen, zowel politiek, gerechtelijk als economisch, met nauwelijks toegang tot machtsbronnen die ingezet worden als pasmunt voor haat en verdeeldheid.

In 2018 werd met een aantal mensen en organisaties de burgerbeweging Refugee Party opgericht. Het doel ervan om de MENS achter de vluchteling opnieuw centraal te stellen. 

 

 

 

Wij hebben ons georganiseerd om daar verandering in te brengen. Met en door migranten en vluchtelingen willen wij een stem brengen in het politiek debat van mensen met menselijke zorgen en bekommernissen. Naar aanleiding van de verkiezingen willen wij een stem geven aan de stemloze. Vote humanity staat centraal in de oproep van Refugee Party, het doel is om meer aandacht te besteden aan mensen achter de statuten en verblijfsdocumenten.

Hart Boven Hard

HartbovenHard_KLEUR3-e1410788156744.png

"Waar winst het wint van waarde, is verlies het resultaat.”

#IederMensWaardig #Art23

http://www.hartbovenhard.be

  • Black Twitter Icon
  • Black Facebook Icon

Ik geloof dat een beweging van burgers en verenigingen onze democratie rijker maakt dan het kleuren van een bolletje in een stemlokaal om de zoveel jaar. Ik geloof dat het belangrijk is dat burgers nadenken over hoe onze samenleving georganiseerd is daarom maak ik deel uit van burgerbeweging Hart Boven Hard. Wij willen van gedachten wisselen over hoe wij de toekomst zien en onze stem laten gelden in het publieke debat op allerlei manieren. Hart Boven Hard verenigt mensen die geloven in solidariteit, duurzaamheid en inclusiviteit. 

Ik maak deel uit van de Kleine vergadering en werk mee aan de vier thema's: ongelijkheid, ecologie, fiscaliteit en discriminatie. 2019 staat in teken van campagne "Artikel 23": oproep om terug te keren naar de basis waarden die voor elk mens een MENSwaardig bestaan garanderen via het artikel 23 van Grondwet.

bottom of page