top of page
  • Writer's pictureAlona

Artikel 7bis, een illustratie van politiek spel

Updated: Mar 31, 2019


Met afschuw heb ik gekeken naar Van Gils & gasten met Anuna De Weveren Gwendolyn Rutten over artikel 7bis. Gehaaide politica die het OK vindt om een 17-jarige te pakken op haar debatvoering.

Voor diegene die niet weten of begrijpen waarover het gaat en wat art.7bis beoogt, even recapituleren:

- EU en verdrag van Parijs leggen een reeks van verwachtingen op België en zetten daarvoor deadlines - België is een federale staat waarin leefmilieu en klimaat gedecentraliseerd zijn (vandaar 4 ministers = 0 impact) - deze decentralisatie als resultaat van de staatshervorming is de reden waarom België de slechtste leerling van Europese klas inzake klimaat is - onlangs is er een poging ondernomen om Belgische Klimaatwet te laten goedkeuren. Deze Klimaatwet is een vertaling van de internationale verplichtingen in de vorm van “doelstellingen” (let op: niet de maatregelen!) naar België als geheel (dus boven de regio’s) - De Raad van State heeft bij hoogdringendheid (je weet wel: de regering in lopende zaken & verkiezingen) Klimaatwet gecontroleerd en heeft het voorstel afgekeurd omdat zulke Belgische Klimaatwet de bevoegdheid van regio’s terug zou federaliseren inzake klimaat - Om dit probleem op te lossen suggereerde Raad van State direct een oplossing voor de toekomst: zorg dat er een zinnetje bijkomt in art.7bis dat het voor de volgende regering het zou mogelijk kunnen maken om inzake Belgische aangelegenheden die gedecentraliseerd zijn zoals het klimaat toch een doelstellingenkader te kunnen opleggen (opnieuw niet de uitwerking of maatregelen)

En daar gaat de heisa nu over: gaan Open VLD, CD&V en NVA nu daar tegen stemmen, dan is er geen Belgische oplossing meer mogelijk in de komende vijf jaar.

Niet getreurd, dan zitten wij juist in dezelfde situatie als nu, namelijk via niet bindende samenwerkingsakkoorden proberen overeen te komen wie wat zal doen of niet doen. De status quo situatie van de voorbije 20 jaar. Want wees eerlijk, wij zijn in deze situatie omdat elk globaal probleem steeds te groot is om lokaal of regionaal aan te pakken. Onderhandelen kost geld, tijd en inspanning. Why bother?

Nu dat iedereen mee is, wil ik terugkeren naar het debat met Gwendolyn Rutten. Je gaat me niet vertellen dat partijvoorzitter van Open VLD niet weet waarvoor art. 7bis dient. Je gaat me ook niet vertellen dat ze dit gesprek niet tot in de puntjes voorbereid heeft.

Leg me nu uit waarom ze begint over “gascentrale” die men niet zou kunnen bouwen als 7bis goedgekeurd is of over de “maatregelen opleggen aan de volgende regering” of over “wij moeten eerst overeenkomen over manier waarop” of over “de Walen die veel bossen hebben” of over “btw stimulans ipv straffen”.

Rutten gebruikt het podium van nationale oproep om ten koste van klimaatjongeren haar partijprogramma te verkopen.

Niets van wat ze gezegd heeft, heeft enige relevantie voor art. 7bis en de stemming daarover in het parlement. Niets van wat ze gezegd heeft, heeft enige relevantie voor Belgische Klimaatwet. Alles wat ze gezegd heeft is onderhandelingsmaterie voor de volgende regering en vooral standpunten voor de verkiezingen.

Op geen enkele manier heeft partijvoorzitter van Open VLD de vraag beantwoord over de reden waarom Open VLD tegen de aanpassing van art.7bis is. Dit is of onbekwaamheid of bewuste manipulatie van Van Gils en publiek.

Dit is een duidelijke illustratie van politiek onwil, politieke inertie waartegen klimaatjongeren van Youth For Climate protesteren.


3 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page