top of page
  • Writer's pictureAlona

Bilan van 9 klimaatbetogingen

Updated: Mar 28, 2019

2 december - 21 februari Na negen betogingen staan wij nergens. En na vijftien zullen wij ook nergens staan. Politiek en beleid kunnen niets op tafel leggen in de laatste aanloop naar de verkiezingen. Zonder een federale regering met een ad interim Vlaamse minister, kunnen die betogingen geen resultaat bereiken bij de huidige politici.

Wat is dan het doel? Twee doelen zijn er: draagvlak creëren & druk zetten op de toekomstige politici. Anuna De Wever heeft het vandaag benadrukt: "geen enkele politicus of politica mag nog (her)verkozen worden als die geen antwoord kan geven op het klimaatvraagstuk". Op de vraag over politieke recuperatie volgde "wij zijn blij met politici die het thema belangrijk genoeg vinden om er een punt van te maken". Druk op de verkiezingen, druk op de toekomstige politici. Die is er al. Voelbaar na zeven weken van spijbelende jongeren. Doe een krant open op een willekeurige dag, zet jouw radio aan en trek een streepje elke keer je een klimaatgerelateerde onderwerp hoort of leest.

Draagvlak is er ook. Ik moet eerlijk zeggen dat mensen er overal over hebben. Op de plaatsen waar men het niet echt verwacht. In de winkel, bij de apotheker, bij de sportvereniging, op de trein,... Mensen nemen de info op en praten daarover. Wat ik zie zijn veel mensen die hun eigen kleine steentje willen bijdragen, hun bijdrage willen leveren. Hoe klein ook. Er is een draagvlak en dat groeit met elke dag. Geen religie of sekte. Kennis die mensen vertalen naar ieders leven in een poging om allemaal iets te doen om de puin op te ruimen of de kans op goed leven voor mensen na ons te vergroten.

VRT.BEAls het beleid faalt op vlak van klimaat, dan moeten wij het samen doenCEO Christophe Degrez van Eneco roept de "klimaatspijbelaars" op niet op de politiek te wachten, maar zelf actie te ondernemen.

2 views0 comments
bottom of page