top of page
  • Writer's pictureAlona

Depolitiseren van kernenergiedebat

Updated: Mar 28, 2019

Wij moeten alles doen om het kernenergie debat te depolitiseren. Politisering zorgt ervoor dat men kernenergie niet ten gronde bespreekt. “Kernenergie behouden als primaire energiebron” is = rechts vs “kernenergie zo snel mogelijk vervangen door hernieuwbare energie” is = links.

Kernenergie debat is te essentieel voor het leven en het overleven om dit over te laten aan de populistische logica van de verkiezingen.

Hierbij mijn oproep: depolitiseer!

Daarvoor hebben wij economen & kennis nodig om de kosten NU en op termijn (oa investeringen) te berekenen. Eerlijke kosten voor België voor verschillende energiebronnen. 5 centrales die nu de facto gesloten zijn en 2 die eigenlijk niet erg betrouwbaar zijn. Wat wil het zeggen voor de consument?

Er wordt veel te veel gezegd: kernenergie is “gratis” en wie gaat de investeringen in hernieuwbare energie betalen? Het debat moet gevoerd worden op basis van correcte en betrouwbare cijfers voor België. Wat betalen wij nu voor onze kernenergie NU? Wat kost de investering om een zelfde energiehoeveelheid te produceren in de toekomst via kernenergie of hernieuwbaar?

De keuze voor of tegen kernenergie is geen religieuze of ideologische keuze. Het is een technologische, economische, veiligheids- en ecologisch keuze. Het is een duurzaamheidsoverweging voor generaties to come.

Deze keuzes mogen niet ingevuld zijn als links-rechtse keuze. Deze keuzes mogen niet gesimplificeerd worden door ideologen of filosofen als Elchardus of Boudry of Vermeersch of...

Kernenergie is geen veilige, geen goedkopere, geen propere, geen duurzame keuze.

M.KNACK.BE'Tijd kopen door kerncentrales langer open te houden, is tijd verliezen''De klimaatproblematiek heeft het debat over kernenergie herleid tot een ideologisch steekspel dat weinig aandacht geeft aan de bijzonderheden en specifieke risico's van kernenergie', schrijft Siegfried Evens van het Royal Institute of Technology.

3 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page