top of page
  • Writer's pictureAlona

Hoe realistisch zijn de nieuwe kerncentrales?

Updated: Mar 28, 2019

Dankzij de bosbrossers staat klimaat eindelijk waar het hoort te staan, hoog op de agenda. De poging van N-VA, Maarten Boudry en anderen om het debat af te leiden naar een discussie over kernenergie is het betere trolwerk. Er komen geen nieuwe centrales in België en zeker niet voor 2060, lang nadat de klimaatcatastrofe een feit is. En dat weet iedereen en toch blijft men dit naar voor schuiven in het debat!

De toekomst is aan hernieuwbare energie. De prijs blijft dalen en verwacht wordt dat investeerders binnenkort zelfs zullen willen/ moeten betalen om het recht te verkrijgen windmolens te bouwen op zee.

DEWERELDMORGEN.BEDebat over kernenergie is niet meer dan getrol, een handige poging om het klimaatdebat te vervuilenDankzij de bosbrossers staat klimaat eindelijk waar het hoort te staan, hoog op de agenda. De poging van N-VA, Maarten Boudry en anderen om het debat af te leiden naar een discussie over kernenergie is het betere trolwerk.

2 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page