top of page
  • Writer's pictureAlona

Klimaatmigratie

Updated: Mar 28, 2019

Ik hoor de laatste dagen veel over het klimaat, maar weinigen spreken over de link tussen het klimaat & opwarming van de aarde en klimaatvluchtelingen.

Klimaatvluchtelingen zijn er al. Het is geen toekomstprognose. Het is een feit. Klimaatmigratie is al een feit.

Volgens de Verenigde Naties deden extreem weer extreem weer en een veranderend klimaat gemiddeld 26,4 miljoen mensen per jaar vluchten tussen 2008 & 2015. De wetenschappelijke kennis over de klimaatverandering leert ons dat dat cijfer alleen maar zal stijgen.

De verwoestijning van Mexico doet elk jaar honderdduizenden mensen verhuizen. Stormen hebben duizenden inwoners van Tuvalu in de Pacific en Puerto Rico in de Caraïben doen vluchten. En de aanhoudende droogte in Syrië wordt als een van de oorzaken gezien voor de burgeroorlog en de migratie die daaruit voortkwam.

Met elke graad temperatuurstijging stijgt de capaciteit van lucht om vocht vast te houden met 7 procent, waardoor de kans op ernstige stormen toeneemt. Het zeeniveau kan met een meter stijgen tegen 2100 en zal kustgebieden blank zetten.

De eilanden in de Grote Oceaan zijn extreem kwetsbaar, net als honderden steden in de Verenigde Staten en overal ter wereld, waaronder Amsterdam, Hamburg, Lissabon en Bombay. Stijgende temperaturen kunnen het westen van Azië ongastvrij maken voor menselijk leven. Op dezelfde dag dat Irma over Florida raasde, deden zware regens een derde van Bangladesh en delen van Oost-India overstromen, waarbij duizenden mensen omkwamen.

Iedereen op de planeet zal in meer of mindere mate te maken krijgen met de gevolgen van de klimaatverandering, maar arme mensen in ontwikkelingslanden zullen het zwaarst getroffen worden. Extreem weer en tropische ziekten zullen de hoogste tol eisen. En de mensen die nu al ondervoed zijn en en in povere huizen wonen lopen het meeste risico klimaatmigrant te worden.

Mensen die nu al ondervoed zijn en en in povere huizen wonen lopen het meeste risico klimaatmigrant te worden. Het is moeilijk om een klimaatvluchteling- of migrant duidelijk te definiëren. Dat is misschien een van de grootste uitdagingen voor ontwikkelingslanden.

De schaal van de uitdaging is groter dan ooit. Tegen het midden van deze eeuw zal de klimaatverandering meer vluchtelingen hebben veroorzaakt dan de Tweede Wereldoorlog in de vorige eeuw, die in Europa zo'n 60 miljoen mensen op de vlucht joeg.

Experts gaan ervan uit dat de klimaatverandering tegen het midden van deze eeuw 150 tot 300 miljoen mensen op de vlucht zal jagen. Als die groep een land zou vormen, zou het het vierde meest bevolkte land in de wereld zijn, met een bevolking ter grootte van de Verenigde Staten.

3 views0 comments
bottom of page