top of page
  • Writer's pictureAlona

Neen, L. Homans, dit is geen objectieve vaststelling

Deze ochtend las ik een quote van onze minister van Gelijke kansen, Integratie & Inburgering in de 7de dag: "Het is een objectieve vaststelling dat vrouwen van vreemde origine vaak niet participeren op onze arbeidsmarkt. Als men deel wil uitmaken van onze samenleving, hier een toekomst wil opbouwen, dan moet men daar ook wel iets voor over hebben. " @LHomans

Ik voelde me direct boos. Dit soort veralgemeningen en stigmatiseringen maken mij altijd kwaad maar ik kan het volgen dat een “gewone” mens uit onwetenheid iets herhaalt wat in de media naar voor geschoven wordt als realiteit (zoals nu door 7de Dag die deze uitspraak overal verspreid heeft zonder te reflecteren dat dit soort stigma’s altijd een effect heeft op het denken van mensen).

Ik kan niet aanvaarden dat de minister die bevoegd is voor integratie en gelijke kansen zoiets kan zeggen.

Het kan alleen erop wijzen dat ze niet weet over wie ze spreekt en dat ze niet begrijpt hoe integratie en inburgering, gelijke kansen & discriminatie marcheren. Geen idee heeft ze & toch vindt ze toegelaten om dit soort grensoverschrijdende uitspraken de wereld in te sturen.

Minister die alles doet om de volledige sector van Integratie & Inburgering af te breken door wanbestuur, besparing, ontslagen, draaideur contracten, betalende dienstverlening, eindeloze wachtlijsten, ontoereikend aanbod en afbouwen van dienst/hulpverlening, scheert een hele groep mensen van 180 nationaliteiten over dezelfde kam.

Mensen van “vreemde origine” is trouwens een helemaal foute benaming van de groep want u hebt de definitie en de benaming gewijzigd, mevrouw de minister. vergeten, zeker? Vergeten dat wij een mededeling Vlaamse Regering moesten opmaken over de nieuwe benaming van de groep als “ mensen van buitenlandse herkomst” en de nieuwe telmethode bepalen?!

Neen, mevrouw Homans, je kan op basis van de statistieken die je bezit niet “objectief vaststellen” dat vrouwen van vreemde origine... , want om objectief iets vast te stellen, moet je vergelijkbare gegevens hebben die tot nu toe nog niet in jouw bezit zijn want die telmethode is ingevoerd maar de gegevens zijn nog in prille beginfase. “Vergelijkbare data verzamelen” was een van uw ambities vastgelegd in het Regeerakkoord die u niet bereikt hebt.

Daarnaast kunt u niet afleiden dat die vrouwen geen inspanningen doen, want om dit te kunnen beweren moet u beschikken over de gegevens over de “inspanning” die geleverd wordt. Die gegevens spreken deze stelling helemaal tegen. De gegevens bevestigen namelijk dat personen van vreemde origine, mensen met handicap en chronische ziekte en oudere werkzoekende veel meer inspanningen leveren om een job te zoeken & veel meer gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt.

Mevrouw de minister, ik werk al veel jaren met de “mensen van buitenlandse herkomst” en ik moet nog eerste persoon ontmoeten die niet wil werken. De meesten werken hard, worden uitgebuit, onderbetaald of werken onder hun niveau. De andere zoeken met man en macht naar een job, volgen cursussen bij de VDAB, of CVO. Veel zitten in draaideur jobs, interimcontracten of flexibel-flexibel jobs. U zou moeten weten dat alle rapporten spreken over structurele discriminatie op de arbeidsmarkt als oorzaak waarom het zo moeilijk is voor mensen van buitenlandse herkomst om aan een job te geraken.

Moest u een keer de inspanning gedaan hebben om een Inburgeringscursus te bezoeken, moest u een keer de inspanning gedaan hebben om met mensen te praten, dan zou u niet gedurfd hebben om zulke uitspraken te doen over deze grote en diverse groep van mensen. En dit op basis van uw beperkte wereldbeeld vol stereotypen over de mensen en samenleving. Ik schaam me in uw plaats, bevoegde minister.

9 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page