• Alona

Neutraliteit bestaat niet

Dit filmpje brengt de essentie van neutraliteitsdiscussie duidelijk naar voor: neutraliteit bestaat niet echt; het is een illusie.

Wij dragen allemaal onze overtuigingen mee, wees zij politiek, spiritueel. Wij behoren tot een bepaalde sociale klasse of minderheid, hebben onze seksuele en andere voorkeuren. Wij maken dit allemaal permanent zichtbaar voor de andere op een subtiele of minder subtiele manier.

Wat wel bestaat is set van afspraken over hoe wij verwachten dat iemand eruit ziet in een publieke ruimte. Inzake hoofddoek kunnen wij spreken over discriminatie van moslimvrouwen of vrouwen uit moslim gemeenschap. Deze vrouwen zijn de enige die getroffen worden door de visie van neutraliteit zoals men die nu hanteert in Belgie. Ze worden geviseerd in publieke ruimte en vaak gediscrimineerd bij tewerkstelling omwille van het feit dat hun religieuze overtuiging of afkomst of traditie zichtbaar is, terwijl andere geloofsovertuigingen meestal onzichtbaar zijn (met een paar uitzonderingen zoals Sikh-mannen).

Er zijn weinig situaties in publieke ruimte die zulke grootschalige discriminatie op basis van geloofsovertuigingen kan verantwoorden. Ik kan er een paar bedenken waarbij men a-religieus zou moeten zijn, maar dan zou iedereen a-religieus zou moeten zijn, niet enkel moslimvrouwen.

Er zijn weinig tewerkstellingsplaatsen die zulke grootschalige discriminatie op basis van geloofsovertuigingen kunnen rechtvaardigen. Ik zeg "weinig", ik denk "die zullen wel bestaan, maar ik kan geen bedenken". Geloofsovertuigingen van een schoenenverkoopster of buschauffeur of opdienster of bankbediende of ... blijven privé-zaak van de persoon zelf. Ook al zijn die geloofsovertuigingen zichtbaar. Ook al zijn zij niet de onze.

De neutraliteit van loketfuncties verantwoorden alvast niet dit soort discriminatie want loketbediende is een job met veel visibiliteit maar weinig beslissingsmacht. Als men bekommerd is over gelijke behandeling, dan moet men de neutraliteit eisen, namelijk de werkelijke a-religiositeit van de beslissers niet van een loketbediende. In de huidige interpretatie van neutraliteit gaat het enkel en alleen om de meerderheid die de minderheid geen plaats onder de zon gunt en als gevolg hen discrimineert door hen een kans op tewerkstelling te ontkennen.

Denk daar even over na. Leg wat empathie aan de dag en beeld je in dat je dit soort behandeling zou moeten ondergaan omdat jouw "anders" zijn zichtbaar is en als gevolg je jouw job kost. Want het is echt tijd dat wij beseffen dat een vrouw met een hoogdoek bijzonder weinig vrijheid geniet op de arbeidsmarkt in Belgie. Ze moet echt blij zijn als ze aan een job geraakt. En wij dragen daar toch een beetje allemaal de verantwoordelijkheid voor. Niet waar?32 views0 comments

Recent Posts

See All