top of page
  • Writer's pictureAlona

Our house is on fire

Updated: Mar 28, 2019

Ik heb nog eens naar Greta geluisterd. Dit komt binnen en dit blijft me aanspreken als mens & ouder die toch nog niet alles gedaan heeft om een verandering te veroorzaken.

“Our house is on fire”.

Wij weten het, maar wij beseffen te weinig dat dit een dringende inspanning vraagt. Rationeel weten wij dit al jaren. Emotioneel zijn veel van ons nog niet klaar om daar iets aan te doen. Het is eenvoudiger om te denken dat het een samenzwering is van de extreem linkse activisten die ervoor willen zorgen dat ze meer macht krijgen en hun zin kunnen doen... Het is eenvoudiger om te denken dat Greta’s & Anuna’s van deze wereld te jong zijn om de complexiteit te begrijpen of dat ze gemanipuleerd worden door hun ontspoorde ouders en leerkrachten.

Het is eenvoudiger dan verantwoordelijkheid opnemen en de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen veilig te stellen.


1 view0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page