top of page
  • Writer's pictureAlona

Strijden verbinden

Updated: Mar 28, 2019

Op de persconferentie van #youthforclimate luidde de oproep naar de vakbonden om voor 15/3 een stakingsaanzegging te doen zeer duidelijk. Iedereen kijkt naar de vakbonden om de nodige ruimte te geven aan de leerkrachten om mee te mogen staken.

Veel leerkrachten hebben het moeilijk met de spreidstand: langs de ene kant moeten ze burgerzin en klimaatkennis bij brengen aan de leerlingen & langs de andere kant moeten zij de leerlingen straffen voor het spijbelen. Veel leerkrachten ervaren dit als hypocrisie. Veel leerkrachten roepen hun collega’s en directie op om de kinderen te steunen en nog meer te doen om de andere kinderen te informeren en kennis bij te brengen.

De vakbonden mogen in deze strijd niet aan de kant blijven staan. De klimaatzaak is even belangrijk als onze lonen. De vakbonden mogen niet denken dat het hun strijd niet is, want klimaat en opwarming van de aarde treft ons allemaal. Willen of niet... en niet enkel op zondag...

0 views0 comments
bottom of page