top of page
  • Writer's pictureAlona

Toekomst van de kernenergie

Updated: Mar 28, 2019

Toekomst van de kernenergie stond opnieuw centraal in de discussies dit weekend. NVA ontving Michael Shellenberger, kernenergie activist uit VS. Hij vertelt overal ter wereld hoe veilig, goedkoop de CO2-neutrale kernenergie is. Zijn basisstelling is dat mens en natuur niet meer verzoenbaar zijn. Ipv te proberen om een nieuwe harmonie te vinden met de leefomgeving, zoals milieuorganisaties het willen, stelt hij als ecomodernist voor om verder te verstedelijken, landbouw te intensifiëren en kernenergie als enige bron te gebruiken. Hij is geen ontkenner van de impact van CO2 of klimaatsverandering. Hij schuift gewoon een andere visie naar voor. En dit maakt van hem een "progressieve" activist.

Alleen is het zo dat hij feitelijke fouten maakt en het is belangrijk om die te zien: 1) hij noemt kernenergie in België betrouwbaar en voorspelbaar; dit is eerder een sprookje. De toestand waarin de Belgische kerncentrales vertoeven was vorig jaar zelfs even wisselvallig als een windmolen op zee. 2) hij vindt dat de toekomst nucleair moet zijn en we onze tijd en ons geld niet hoeven te verspillen aan hernieuwbare energie. "Een nieuwe kerncentrale is helemaal niet duur, als je het maar slim aanpakt", zegt hij. Het is wel zo dat kernenergie geen winstgevende economische activiteit is op lange termijn, dit wil zeggen dat het moeilijk is om de privésector over de streep te trekken. De bouwkosten zijn zo hoog dat ze niet door de markt gedragen kunnen worden zonder overheidsgarantie. Subsidie is hier dus noodzakelijk , terwijl wij in de ons omringende landen zien dat hernieuwbare energie wel door privé investeerders opgenomen wordt omdat het om een winstgevend activiteit gaat die bovendien nog een heleboel jobs creëert nu en in de toekomst 3) hij herhaalt dat "nucleair" synoniem is voor "goedkoop voor de consument", zeker in vergelijking met hernieuwbare energie; hij vergeet hierbij te vermelden dat hij de investeringskost van hernieuwbare energie vergelijkt met de exploitatiekost van oudere bestaande centrale; zoals het artikel hieronder herhaalt kunnen wij in België niet verder zonder de investeringen om de kerncentrales open te houden; die vergelijking is pertinent onjuist = om zijn woorden kracht bij te zetten vergelijkt hij de energieprijzen in Duitsland met de energie prijzen in Frankrijk; deze vergelijking is een valse vergelijking omdat Duitsland al grotendeels in een investeringsscenario zit terwijl Frankrijk nog draait op oude kerncentrales en op de energie en winsten die uit België afkomstig is. Zowel Frankrijk als België moeten de komende jaren zwaar investeren. Wat hij helemaal uit de vergelijking haalt is de kostprijs van de berging van kernafval 4) nucleaire energie red levens; deze zeer bijzondere stelling herhaalt hij regelmatig om aan te tonen dat men bij het kijken naar kernenergie vergeet te kijken naar luchtverontreiniging = kernenergie zorgt voor propere lucht dus zijn die slachtoffers er niet; hierbij heeft hij helemaal geen oog voor rechtstreekse en onrechtstreekse slachtoffers van kernrampen en de kost die ermee gepaard gaat 5) hij zet een gelijkheidsteken tussen nucleair en veiligheid; hij maakt die vergelijking op basis van absolute aantallen van slachtoffers in koolmijnen, etc. wat hij daarbij vergeet is het veiligheidsrisico voor aardbevingen, terroristische aanvallen (zoals vliegtuigcrash) en risico's die gepaard gaan met de berging van nucleair afval; de Belgische kerncentrales hebben op dit moment wat werk voor de boeg om aan minimale veiligheidseisen te voldoen, bij verschillende lijkt het een onmogelijke opgave.

Wat hij vooral in heel de discussie vergeet is dat hernieuwbare energie een andere economisch en energiedistributie model vergt & met zich mee brengt: Dit is best te omschreven als POWER TO THE PEOPLE. Dit wilt zeggen: een gedistribueerde energienetwerk, liefst in samenwerking met de buurlanden. Dit wil zeggen dat er energiespreiding ontstaat, maar vooral dat er geen monopolies zoals het huidige energiemonopolies mogelijk zijn. Veel mensen, steden, gemeentes, etc. kunnen ervoor kiezen om te ontkoppelen van het net en te gaan voor een eigen energievoorziening. Dit is angstaanjagend voor veel energielobbyisten en energiebedrijven.

Dit is de kernreden waarom men vecht voor de kernenergie.

STANDAARD.BECentrales in de weegschaalDe kerncentrale van Doel. Ivan Put Fanc brengt veiligheidseisen om kerncentrales langer open te houden in kaart Centrales in de weegschaal

4 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page