top of page
  • Writer's pictureAlona

Waarom kernenergie geen optie is

Updated: Mar 28, 2019

Kernenergie heeft geen toekomst meer. Als slachtoffer en kind van Tsjernobyl, kan ik daar niet over zwijgen. Ik voeg hierbij mijn interviews (VTM nieuws en De Afspraak op Canvas) naar aanleiding van 30 jaar Tsjernobyl.

Er zijn in de voorbije weken verschillende onderbouwde artikels verschenen die de energiebronnen vergeleken. Voor mij is de keuze tegen kernenergie niet enkel emotioneel maar ook rationeel.

Waarom màg kernenergie geen toekomst meer hebben? - uitputting nucleaire brandstof en dus steeds duurder worden ervan, - buitenproportionele veiligheidsrisico’s, risico op enorm zware ongevallen zoals in Fukushima of Tsjernobyl, - zwaar onderverzekerde kernreactoren (slechts 1 Euro per 1000 € schade is gedekt bij een zeer zwaar ongeval in Doel), - nucleaire milieu- en gezondheidsrisico’s, - tegenwerking van de uitbouw van hernieuwbare energie, - onvoldoende reserves voor de ontmanteling van de reactoren en het afval, - het onopgeloste afvalprobleem zelf, - terreurgevoeligheid, - gevaar bij een oorlog, - het gevaar voor nucleaire proliferatie (verspreiding kernwapens), - impact op internationale politiek - instabiliteit van de landen met nucleaire brandstof - …

En toch blijven sommige aanhangers van het verleden in het algemeen, en van voorbijgestreefde energievormen in het bijzonder, ijveren voor de verlenging van oude kerncentrales, en de bouw van nieuwe. Vaak hoor je ook de voorstanders van de bouw van nieuwe, dure, riskante en onbewezen thoriumkerncentrales, zoals nog steeds op de website van de NV-A te lezen valt. Vanuit de overtuiging dat kernenergie wel een alternatief is, heeft NV-A in de Vlaamse en Federale regeringen keihard gewerkt tegen de ontwikkeling of gebruik van duurzame, betaalbare (in ieder geval goedkopere dan kernenergie) en klimaatpositieve hernieuwbare energie.

Ondanks een indrukwekkende lijst van nadelen die op zich geen enkele investering in kernenergie kan verdragen, is het ook overduidelijk dat er ook een puur economische reden is: KERNENERGIE IS GEWOON TE DUUR.

De voorstanders van kernenergie steunen liever achterhaalde lobby’s die kortzichtige winst belangrijker vinden dan een snelle en grondige investering te doen in de werkelijk duurzame energievormen van de toekomst. Daarmee hypothekeren ze niet enkel de energiezekerheid van de toekomst. Ze ondergraven bovendien de werkzekerheid van zovele werknemers, die belet worden om hun bedrijven te zien ontwikkelen naar werkelijk toekomstgerichte topbedrijven.

De voorstanders gebruiken vaak een economisch argument van investeringen in duurzame energie om de twijfelende burgers mee te nemen in hun verhaal. Hierbij zwijgen zij over veiligheidsgevaren van alle onze huidige kerncentrales, noodzakelijke investering om geen Tsjernobyls te maken van Doel of Tiange. Zwijgen ze over lijvige rapporten die de Duitse experten geproduceerd hebben en waarmee zij onmiddellijke sluiting van verschillende Belgische kerncentrales afgedwongen hebben. Op dit moment zijn in Belgie 2 van de 7 (tot voor kort 1 van de 7) kerncentrales in werking.

Hoofdargument is steeds: EN WIE GAAT HET BETALEN?

Betalen zullen wij toch allemaal moeten doen. Investering zijn op dit moment noodzakelijk onafhankelijk of men nu voor kernenergie of andere energiebronnen kiest.

Dit is geen moeilijke economische vraagstuk: INVESTERING IN DUURZAAMHEID BETAALT ZICH SNELLER TERUG. Duurzame energie van de toekomst is daarenboven de goedkoopste energiebron en dit zowel in investering als in verdere gebruik, waarbij de energieprijzen voor de consument blijvend dalen.

https://nieuws.vtm.be/…/188369-speelde-bos-toen-ramp-gebe…/…

https://www.canvas.be/tag/tsjernobyl

CANVAS.BEtsjernobyl

8 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page