top of page
  • Writer's pictureAlona

Wat schuilt achter fossiele brandstoffen

Updated: Mar 28, 2019

Een onderzoek in opdracht van het WWF toont aan dat de Belgische staat jaarlijks minstens € 2,7 miljard aan belastingvoordelen uitkeert voor fossiele brandstoffen (olie, kerosine, stookolie, gas). Fossiele brandstoffen zijn een belangrijke oorzaak van de klimaatverandering. Deze subsidies beïnvloeden twee gebieden van ons dagelijks leven: huisvesting en mobiliteit. Gezien het gebrek aan transparantie van de staat over de precieze som die wordt toegewezen aan fossiele brandstoffen, ligt dit bedrag waarschijnlijk nog hoger.

Over deze websiteWWF.BEWat schuilt er achter de fossiele brandstofsubsidies?Nieuwe WWF-studie onthult miljarden euro's die de uitwerking van onze klimaatdoelstellingen afremmen.

2 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page